Podsumowanie cyberataków w 2015 roku

Rok 2015 był kolejnym rokiem z rzędu, który wykazał rosnącą wielkość ataków DDoS. W badanym roku 20% przebadanych dostawców usług przez ATLAS Threat Portal odnotowało ataki rzędu ponad 50 Gbps.

Aż 44% usługodawców było narażonych na ponad 21 ataków miesięcznie, w porównaniu z 38 procentami w roku 2014. Głównymi motywami ataków DDoS były: „przestępcy demonstrujący możliwość ataku”, „rozrywka”oraz na trzecim miejscu „próby wyłudzeń".

W 2015 roku, najwyższy zgłoszony atak wynosił 500 Gbps, kolejne kształtowały się na poziomie 450 Gbps, 425 Gbps oraz 337 Gbps. Ponadto pięć kolejnych ataków przekroczyło granicę 200 Gbps. Zeszłoroczne wyniki kontynuują trend znacznego wzrostu wielkości ataków DDoS z roku na rok.

Niemal co roku pada nowy rekord wielkości ataku DDoS. Obecnym liderem jest wynik wielkości 500 Gbps. Nie należy jednak mieć złudzeń, ten rekord także niedługo zostanie pobity. Specjaliści i statystyki pokazują, że z roku na rok wielkość ataków rośnie, a ceny przeprowadzenia ataków przez hakerów rozpoczynają się już nawet od kilkunastu dolarów za "usługę".

Odsetek doświadczonych atakami na usługi w chmurze wzrósł z 19 procent w 2013 roku, do 29 procent w poprzednim, aż do 33 procent w badanym okresie - widać wyraźny wznoszący trend tego typu ataków.

Podobnie jak w roku ubiegłym, użytkownicy końcowi zajęli pierwsze miejsce jako najbardziej popularny rodzaj klienta docelowego, przeciwko, którym zostały skierowane ataki. Branża finansowa, która była na piątym miejscu w poprzednim badaniu, przesunęła  się na drugie miejsce zajmowane wraz z usługami hostingowymi oraz administracją publiczną.

Tymczasem, zmniejszyła się liczba atakowanych użytkowników w branży e-commerce, co spowodowało spadek tej branży na piąte miejsce. Inne istotne branże narażone na ataki to miedzy innymi: Gry, Edukacja, Hazard, Produkcja czy Zdrowie, w których minimum 10% respondentów doświadczyło działań DDoS skierowanych przeciw nim.

Badanie ATLAS za 2015 rok wykazało, że 91 procent zdarzeń trwało krócej niż jedną godzinę, bardzo niewielki wzrost w porównaniu z 88 i 90 procentami w latach 2013 i 2014. Średni czas trwania ataku w 2015 roku wynosił 58 minut, co jest dość spójne z poprzednimi badaniami.

Wzrasta również odsetek respondentów doświadczających ataków na warstwę aplikacji, w badanym okresie tego typu ataków doświadczyło aż 93 procent przebadanych w porównaniu z 90 procentami w roku ubiegłym oraz 86 procentami w 2013 roku.

źródło: Arbor Networks


Infografika

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz