Hackowanie git'a

Git - rozproszony system kontroli wersji. Przez wielu uwielbiany dzięki mnogości funkcji, które w prosty sposób mogą zostać wykorzystane również w nieetycznych celach.

Edycja historii
Edycja historii jest bardzo przydatną funkcją z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie następującą sytuację - strona internetowa była rozbudowywana przez jedną osobę, repozytorium, było trzymane w gicie. Mimo tego, że jest to uważane za zły nawyk, w repozytorium były trzymane hasła. Projekt się rozrósł, do pomocy przyszła druga osoba.
W tej sytuacji trzymanie haseł w repozytorium (np. do usług Amazona) wydaje się skrajnie nieodpowiedzialne. Oczywiście, można usunąć hasła i stworzyć nowe repozytorium bez nich, jednak powoduje to pożegnanie się z historią zmian. W tym przypadku przychodzi nam z pomocą git. Poniższy skrypt usunie z historii plik `passwords.txt`:

# plik, który zamierzamy usunąć z historii
UNSAFE_FILE=passwords.txt

# identyfikator commita od którego edytujemy historię, w naszym przypadku będzie to pierwszy commit
FIRST_COMMIT=$(git rev-list HEAD | tail -n 1)

# czyszczenie historii lokalnie
git filter-branch --index-filter 'git rm --cached --ignore-unmatch ${UNSAFE_FILE}' ${FIRST_COMMIT}..HEAD

git push --force
Na uwagę zasługuje fakt, że oprócz usuwania wrażliwych danych z repozytorium można usunąć również kluczowe pliki. Warto się przed tym zabezpieczyć blokując możliwość wykonywania komendy  git push z flagą --force

Publikowanie zmian w imieniu kolegi
Inną ciekawą funkcją git'a jest możliwość publikowania zmian jako ktokolwiek.
Łatwo wyobrazić sobie potencjalny żart przy projekcie nad którym pracuje cały zespół. W jaki sposób wykonać taki atak? Po pierwsze musimy uzyskać adres e-mail kolegi oraz jego imię. Mając dostęp do komputera ofiary, te dane wyciągniemy za pomocą poleceń:

git config user.name
git config user.email
Jednak w naszym przypadku nie mamy dostępu do komputera ofiary, jedynie dostęp do repozytorium. Te wszystkie dane są zawarte w repozytorium, więc wystarczy odpowiednie polecenie:

git log
Korzystając z przełącznika `--author` można dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych wyników, dla przykładu:

git log --author="jane"
Wykonanie polecenia `git log`, spowoduje wyświetlenie listy commitów w następującej formie:

commit e5f70869bbb5914cf8836829d30ac8187bcb774b
Author: jdoe <jane.doe@company.com>
Date:   Fri Mar 10 10:13:56 2017 +0100

   Update README.txt
W tym momencie mamy już wszystkie niezbędne dane potrzebne do wykonania ataku. Przeanalizujmy poniższy skrypt:

TMP_GIT_NAME=jane
TMP_GIT_EMAIL=jane.doe@greywizard.com

OLD_GIT_NAME=$(git config user.name)
OLD_GIT_EMAIL=$(git config user.email)

git config user.name ${TMP_GIT_NAME}
git config user.email ${TMP_GIT_EMAIL}
git add .
git commit -m "My important changes"
git push
git config user.name ${OLD_GIT_NAME}
git config user.email ${OLD_GIT_EMAIL}
Dwie pierwsze linie to definicja zmiennych, które odpowiadają ustawieniom informacji personalnych ofiary ataku. Dwie kolejne linie to pobranie aktualnych ustawień git'a, potem mamy podmianę ustawień na dane ofiary, opublikowanie zmian i finalnie przywrócenie danych początkowych. Atak w realizacji jest skrajnie prosty i nie wymaga szczególnej wiedzy, ba, nie wymaga od nas korzystania ze specjalistycznych narzędzi.

Możliwości ataku
Atakujący, który posiadł dostęp do repozytorium, może w powyższy sposób wprowadzić do kodu własnego backdoor'a bez wzbudzania podejrzeń zespołu pracującego nad projektem, finalnie przejmując dostęp do maszyny produkcyjnej.

Podpisywanie commit'ów kluczem GPG
W celu zabezpieczenia się przed takim atakiem należy podpisywać commit'y kluczem GPG. Commit podpisany nieprawidłowym kluczem zostanie odpowiednio oznaczony, np. na Github'ie.Zmiana autora istniejących commit'ów
Git nie tylko pozwala publikować zmiany w imieniu kolegi, pozwala również stać się autorem zmian kolegi, które już wcześniej zostały opublikowane. Przygotujmy skrypt '~/change-author.sh' i wklejmy do niego poniższy kod:

#!/bin/sh

git filter-branch --env-filter '
OLD_GIT_EMAIL="john.doe@company.com"
NEW_GIT_NAME="Jane Doe"
NEW_GIT_NAME="jane.doe@company.com"
if [ "$GIT_COMMITTER_EMAIL" = "$OLD_GIT_EMAIL" ]
then
    export GIT_COMMITTER_NAME="$NEW_GIT_NAME"
    export GIT_COMMITTER_EMAIL="$NEW_GIT_NAME"
fi
if [ "$GIT_AUTHOR_EMAIL" = "$OLD_GIT_EMAIL" ]
then
    export GIT_AUTHOR_NAME="$NEW_GIT_NAME"
    export GIT_AUTHOR_EMAIL="$NEW_GIT_NAME"
fi
' --tag-name-filter cat -- --branches --tags
Podmiana autora sprowadzi się teraz do wykonania komend:

git clone --bare https://github.com/user/repo.git
cd repo.git
~/change-author.sh
git push --force --tags origin 'refs/heads/*'
W celu ochrony przed takim atakiem powinniśmy skorzystać protected branches na Githubie.

Źródła:

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz